Elektroniczne nośniki danych

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo zmieniały się nośniki danych komputerowych – zarówno te, które w były montowane na stałe, jak i te, które służyły za przenośne nośniki. Warto z grubsza nakreślić historię nośników danych, aby pokazać, że nie zawsze ludzie używali pen drive’ów oraz twardych dysków o pojemności kilku terabajtów. Pierwsze komputery jako nośnik programów wykorzystywały karty perforowane oraz pamięci bębnowe, jednak szybko zostały one wyparte przez taśmy magnetyczne, które królowały jako nośniki przez całe dziesięciolecie – wykorzystywane były zarówno w dużych, naukowych maszynach, jak w domowych komputerach. Obok nich w powszechnym użyciu przez cały czas znajdywały się dyskietki różnych rozmiarów i, co za tym idzie – także pojemności. W latach siedemdziesiątych często spotykane były duże dyskietki, o rozmiarach osiągających nawet siedem cali, pod koniec lat dziewięćdziesiątych dostępne były jedynie te trzy i pół calowe. Zarówno dyskietki, jak i kasety zawierające taśmę magnetyczną wyparte zostały najpierw przez płytę CD, potem zaś – DVD – wszystkie umożliwiały znacznie większą pojemność lepszą jakość zapisywanych danych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.